back to home dude

Lục giác

Lục giác

về Lục giác

Di chuyển những hình lục giác để nối chúng với các màu giống nhau.