back to home dude

Luân Đôn oanh tạc

Luân Đôn oanh tạc

về Luân Đôn oanh tạc

Vào vai một sĩ quan dũng cảm để ngăn bọn côn đồ lại trước khi chúng cướp tất cả đồ trong cửa hàng của bạn! bạn có thể hạ gục chúng với những cuộc tấn công nhanh hoặc cú đá nhanh và mạnh! Sau mỗi dòng bạn được quyền nâng cấp một trong những kỷ năng của bạn!