back to home dude

Love Pop

Love Pop

Về Love Pop

Love Pop là một trò chơi bắn bong bóng vui nhộn với chủ đề Ngày Lễ Tình Nhân. Giúp thần Cupid bắn bong bóng để kết hợp từ ba bong bóng giống nhau trở lên. Đừng để bong bóng xuống dưới đường ranh giới!