back to home dude

Lost Souls: Enchanted Paintings

Lost Souls: Enchanted Paintings

về Lost Souls: Enchanted Paintings

Ma lực đã làm vỡ bức hình của cậu bé và gửi chúng thành từng mảnh nhỏ đến những thế giới khác nhau. Sử dụng những bức hình khác để vào những thế giới này với mục đích tìm ra cậu bé!