back to home dude

Lớp học nấu của Sara: pizza tricolore

Lớp học nấu của Sara: pizza tricolore

về Lớp học nấu của Sara: pizza tricolore

Hãy giúp Sara làm chiếc pizza ngon nhất bằng cách làm theo hướng dẫn và cố gắng giành số điểm cao nhất.