back to home dude

Lớp học nấu của Sara: làm kem

Lớp học nấu của Sara: làm kem

Về Lớp học nấu của Sara: làm kem

Hãy giúp Sara làm những que kem ngon nhất. Bạn phải làm theo công thức của cô ấy để giành được số điểm cao nhất.