back to home dude

Lớp học nấu ăn của Sarah: Bánh Pop

Lớp học nấu ăn của Sarah: Bánh Pop

về Lớp học nấu ăn của Sarah: Bánh Pop

Sara có một món ăn mới cho bạn. Lần này chúng ta sẽ làm bánh Pop. Bạn sẽ không bao giờ sai lầm khi chọn bánh Pop. Vậy nên hãy lắng nghe Sara kỹ càng và chúng ta sẽ có thể ăn chỉ trong vài phút.