back to home dude

Lớp Học Nấu Ăn Của Sara: Pizza 2

Lớp Học Nấu Ăn Của Sara: Pizza 2

Về Lớp Học Nấu Ăn Của Sara: Pizza 2

Sara có 2 món ăn yêu thích: pizza và hamburger. Nếu bạn kết hợp 2 món này bạn sẽ có được pizza-burger. Sara sẽ chỉ cho bạn cách làm món này. Chúc bạn ăn ngon nhé!