back to home dude

Looney Tunes: robot Rampage 1

Looney Tunes: robot Rampage 1

về Looney Tunes: robot Rampage 1

Hãy coi chừng. Lần lượt những chiếc cửa sẽ mở ra và một đối thủ sẽ xuất hiện. Bạn phải bắn thật nhanh. Bạn sẽ giành được điểm cao hơn nếu bạn bắn tất cả chúng và thu được tất cả trái tim.