back to home dude

Long Way

Long Way

về Long Way

Trong trò chơi này, công việc của bạn là đừng tất cả những kẻ cướp lại không cho chúng cướp vào lâu đài của bạn! Hãy gửi những người lính cao bồi này ra để dẹp sạch bọn chúng! Hành động một cách có chiến thuật và sử dụng tiền mà bạn tích lũy được để nâng cấp thêm cao bồi của bạn!