back to home dude

Lông cừu trên giường

Lông cừu trên giường

về Lông cừu trên giường

Hai cô gái. Mọi người đều đang ngủ. Một số lượng gối vô hạn. Bạn biết rằng điều này có nghĩa là chiến tranh. CHUẨN BỊ! Dùng những phím mũi tên để di chuyển. Nhấn A để ném gối vào đối thủ của bạn.