back to home dude

Lone Faction 2

Lone Faction 2

về Lone Faction 2

Vào vai Bonic và chiến đấu với hàng trăm những con người máy thù địch! sử dụng những vũ khí khác nhau và những thứ thiết bị khác! Xem bạn có khả năng khôi phục lại bộ nhớ của bạn không nhé?