back to home dude

Lớn và nhỏ

Lớn và nhỏ

về Lớn và nhỏ

Bạn, một chú kiến dũng cảm, sẽ dùng năng lực đặc biệt của mình để tới được bông hoa. Hãy cầu khấn gần những viên đá đen để làm chúng biến mất hoặc biến thành chú kiến khổng lồ để đẩy những vật lớn đang chắn đường bạn. Liệu bạn có thể có được điểm cao nhất.