back to home dude

Lời tiên tri Inca bị đánh mất

Lời tiên tri Inca bị đánh mất

về Lời tiên tri Inca bị đánh mất

Tìm những đồ vật và xếp từ 3 hòn đá trở lên cạnh nhau để loại bỏ chúng.