back to home dude

Lời Nguyền Đá Quý

Lời Nguyền Đá Quý

về Lời Nguyền Đá Quý

Bằng cách kết hợp từ 3 viên kim cương trở lên bạn sẽ tạo nên các khối vàng. Hãy biến toàn bộ màn hình chơi được lấp đầy bởi những khối vàng và kết thúc màn chơi. Hãy làm điều này nhanh nhất có thể vì bạn đang dần hết thời gian. Mỗi cấp độ sẽ trở nên khó hơn và thời gian sẽ hết nhanh hơn. Bạn có thể đạt đến cấp độ bao nhiêu?