back to home dude

Lời nguyền bóng tối

Lời nguyền bóng tối

về Lời nguyền bóng tối

Giúp đỡ Bạch Tuyết trên đường đến phù thủy. Đánh bại tất cả những con quái vật và thu thập tất cả những quả táo màu.