back to home dude

Lối chết

Lối chết

về Lối chết

Hector oan khi bị kết tội chết. Bạn hãy cố gắng chứng minh rằng anh ta vô tội bằng cách tìm ra bằng chứng ẩn bên trong tế bào của anh ta.