back to home dude

Locom

Locom

về Locom

Trong trò chơi này bạn sẽ phải di chuyển bằng cách phun nước! Hãy để chính bạn bay trong không trung và tránh các vật cản nguy hiểm. Bạn sẽ hoàn thành các màn chơi trước khi dùng hết nước chứ?