back to home dude

Loại bỏ virus

Loại bỏ virus

về Loại bỏ virus

Hãy loại bỏ tất cả virus bằng cách làm nhiễm khuẩn một tế bào khác. Bằng cách này, bạn có thể bảo vệ được tế bào.