back to home dude

Loại bỏ bí đỏ

Loại bỏ bí đỏ

Về Loại bỏ bí đỏ

Hãy loại những trái bí đỏ hư mà không đập vào những trái ngon. Bạn cũng phải để ý hướng của trọng lực.