back to home dude

Lọ Lem Nước Rút

Lọ Lem Nước Rút

Về Lọ Lem Nước Rút

Nàng Lọ Lem chỉ được phép đi đến buổi dạ hội nếu cô ấy thu thập được đủ bốn trăm chiếc đĩa. Bạn có thể chọn giữa những điều sau. Bạn có thể mang được nhiều đĩa hơn. Bạn có thể di chuyển nhanh hơn. Bạn có thể chọn được mạnh khỏe hơn. Bạn sẽ đến được buổi dạ hội chứ?