back to home dude

Llama In Your Face

Llama In Your Face

về Llama In Your Face

Khách tham quan sở thú sẽ không để cho bạn yên, nên bạn hãy phun nước bọt vào mặt họ để ngưng họ lại.