back to home dude

Lisa và máy cưa

Lisa và máy cưa

về Lisa và máy cưa

Lisa Simpson là người duy nhất có thể bảo vệ mọi người trong gia đình. Hãy khám phá trong ngôi nhà và sưu tầm những vật hũu ích. Liệu bạn có thể đánh bại được Pigsaw độc ác.