back to home dude

Linyca

Linyca

Về Linyca

Cố gắng đạt điểm cao nhất bằng cách di chuyển tất cả những khối vuông sao cho ít nhất 2 khối cùng màu trên cùng 1 đường thẳng, nếu không bạn sẽ bị mất điểm!