back to home dude

Lĩnh vực của Chúa nổi giận

Lĩnh vực của Chúa nổi giận

về Lĩnh vực của Chúa nổi giận

Nhảy vào Vương quốc của Chúa nổi giận và sử dụng cổng thông tin của bạn như Nexus để đi du lịch đến các địa điểm khác nhau! Chiến đấu cùng sinh vật xấu xa, tìm kiếm vũ khí tốt hơn và cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ đầy thử thách. Bạn sẽ phối hợp cùng với người chơi khác hoặc bạn thích tự chơi?