back to home dude

Linh mục và Ác quỷ

Linh mục và Ác quỷ

về Linh mục và Ác quỷ

Giúp người linh mục sống sót lâu nhất có thể! Dùng các vũ khí khác nhau và tiêu diệt tất cả thây ma thành từng mảnh trước khi chúng chuẩn bị tấn công bạn! Bạn có thể mở khóa tất cả các vũ khí trong trò chơi?