back to home dude

Linh hồn bóng tối: lối đánh thức

Linh hồn bóng tối: lối đánh thức

về Linh hồn bóng tối: lối đánh thức

Chỉ có một con đường duy nhất tiến đến cổng thoát đỏ...đó là đánh bại những con quái vật và tiến lên nhanh nhất có thể qua những đường hầm ghê rợn.