back to home dude

Lính cứu hoả

Lính cứu hoả

về Lính cứu hoả

Thực hiện các nhiệm vụ khác nhau và thử cảm giác là một lính cứu hoả thục sự. Gửi đi những chiếc xe đúng và cứu giúp nạn nhân. Bạn sẽ phải cứu người bị kẹt trong đá hoặc dập 1 vụ cháy.