back to home dude

Lilo & Stitch: Những cuộc thử nghiệm

 Lilo & Stitch: Những cuộc thử nghiệm

về Lilo & Stitch: Những cuộc thử nghiệm

Stitch thực sự muốn được trở về nhà. Tạo nên sự kết hợp của ba hoặc nhiều hơn các khối giống nhau và cố gắng để có được Stitch trở về nhà.