back to home dude

Lilo & Stitch: Mayhem

Lilo & Stitch: Mayhem

về Lilo & Stitch: Mayhem

Chiến đấu chống lại những chiếc máy. Nếu bạn chạm được những mũi tên bạn thấy, bạn có khả năng cao sẽ chiến thắng trận đấu này!