back to home dude

Lilo & Stitch: Du ngoạn trên đảo

Lilo & Stitch: Du ngoạn trên đảo

Về Lilo & Stitch: Du ngoạn trên đảo

Stitch muốn được bay và nghĩ rằng cậu ấy có thể làm được bằng cách tự bắn mình đi với cây súng cao su. Chúng ta có nên thử không?