back to home dude

Lilo & Stitch: Bơ đậu phộng

Lilo & Stitch: Bơ đậu phộng

về Lilo & Stitch: Bơ đậu phộng

Những chú cá này rất muốn đớp một miếng từ chiếc bánh kẹp bơ đậu phộng của bạn. Cho chúng ăn, nhưng hãy chắc chắn bạn có đủ ôxi.