back to home dude

Lightning

Lightning

Về Lightning

Làm biến mất những lá bài và đánh bại máy tính của bạn. Nhìn vào những mũi tên hiển thị nếu như lá bài tiếp theo phải cao hơn hay thấp hơn.