back to home dude

Light Cut

Light Cut

về Light Cut

câu chuyện bắt đầu một cách bi thảm, nhưng trước khi bạn biết được điều đó, bạn tìm ra chính mình trong một thế giới mộng mơ! Sử dụng chuột vi tính của bạn để giúp chữa lành vết thương của những con vật. Thậm chí bạn cũng có thể hát nếu bạn có một cái micro trong máy tính của bạn!