back to home dude

Liftoff 2012

Liftoff 2012

về Liftoff 2012

3,2,1 và tên lửa sẽ phóng lên không trung. Một cơn bão sao băng gây ra rất nhiều thiệt hại. Hãy tránh những vấn đề này trong khả năng của bạn.