back to home dude

Liên minh thiên thần

Liên minh thiên thần

về Liên minh thiên thần

Vạch ra con đường để cứu các thiên thần! Chiến đấu chống lại các sinh vật xấu xa và nhập đội với các người chơi khác để bảo vệ thế giới. Hoàn thành các nhiệm vụ, mở khóa các năng lực mới và thu thập các vũ khí mạnh nhất!