back to home dude

Liên minh của nhà vua

Liên minh của nhà vua

về Liên minh của nhà vua

Nhà vua cần một người kế vị. Người đó sẽ là ai?