back to home dude

Liên minh các Thiên thần

Liên minh các Thiên thần

về Liên minh các Thiên thần

Tạo nhân vật của riêng bạn và thâm nhập vào thế giới của Liên minh các Thiên thần! Bắt đầu một cuộc hành trình để cứu những thiên thần tuyệt đẹp khỏi cái chết. Hoàn thành những nhiệm vụ đầy thử thách, chiến đầu với những sinh vật xấu xa và trở thành người mạnh mẽ nhất!