back to home dude

Letha RPG: Chiến tranh

Letha RPG: Chiến tranh

về Letha RPG: Chiến tranh

Giúp Lethal và những người bạn của cậu ấy trong cuộc hành trình đầy thú vị! Khám phá xung quanh, chiến đấu với những sinh vật xấu xa và thu thập những vật phẩm quý gia. Bạn có thể tiêu diệt tất cả lũ quái vật chỉ một lần?