back to home dude

Let the Bullets Fly

Let the Bullets Fly

Về Let the Bullets Fly

bắn chết những kẻ xấu bằng cách sử dụng những viên đạn để nhắm vào tiêu điểm với càng ít phát súng càng tốt! Bạn có thể bắn tất cả chúng trước khi hết đạn?