back to home dude

Leo trèo

Leo trèo

về Leo trèo

Hãy leo từ tầng này lên tầng khác mà không bị những con chuột khát máu tấn công. Bạn cũng phải đề phòng những bẫy khác.