back to home dude

Lên mặt trăng

Lên mặt trăng

về Lên mặt trăng

Đã từ rất lâu, những chú bò này chỉ có một giấc mơ là lên được mặt trăng! Và giờ đây, nhờ có phát minh mới và sự giúp đỡ của bạn, chúng có thể làm đạt được mục tiêu này. Hãy nhắm thật kỹ và tập hợp tiền và điểm thưởng để chúng lên được mặt trăng!