back to home dude

Lego tìm kho báu dưới nước

Lego tìm kho báu dưới nước

về Lego tìm kho báu dưới nước

Hãy tiêu diệt kẻ thù để tìm ra kho báu. Càng xuống sâu dưới nước, kẻ thù càng mạnh.