back to home dude

Legend of Pandora: Chapter 1

Legend of Pandora: Chapter 1

về Legend of Pandora: Chapter 1

bạn sống cùng với ông của bạn ở những ngọn núi hoang. Một ngày nọ bạn phải đến thành thị...và điều gì đó đang xảy ra... hãy khám phá điều bí mật này nhé!