back to home dude

Leg Surgery

Leg Surgery

Về Leg Surgery

hôm nay bạn sẽ phải giúp những bệnh nhân chấn thương chân khác nhau này! Làm theo hướng dẫn sao cho cuộc phẩu thuật thành công. Bạn có thể đạt điểm cao nhất không nào?