back to home dude

Lễ tình yêu ngọt ngào

Lễ tình yêu ngọt ngào

Về Lễ tình yêu ngọt ngào

Ngày lễ tình yêu đã đến và bạn muốn gửi đến bạn trai của bạn một hộp sôcôla. Tuy nhiên, bạn bị khóa bên trong ngôi nhà và bạn không có giấy gói hay nơ để gói món quà của bạn. Dùng những đồ vật trong nhà để ra khỏi ngôi nhà cùng với hộp sôcôla.