back to home dude

Lẹ lên chú kiến

Lẹ lên chú kiến

về Lẹ lên chú kiến

Lẹ lên nào. Chú kiến này phải giải những câu đố và vượt qua những chướng ngại vật. Hãy giúp chú kiến di chuyển an toàn nha.