back to home dude

Lễ Hội Nối

Lễ Hội Nối

về Lễ Hội Nối

Tìm những ô vuông chứa 2 hình giống nhau! Bạn chỉ có thể chọn 2 ô nêu chúng nằm cạnh nhau hoặc có một đường nối giữa chúng. Bạn sẽ làm cho tất cả những ô vuông biến mất chứ?