back to home dude

Lễ đăng quang của vua

Lễ đăng quang của vua

về Lễ đăng quang của vua

Sắp đến lễ đăng quang của nhà vua Vương Quốc Hà lan! Một vương miện là rất ít, nên bạn hãy thu thập càng nhiều vương miện càng tốt. Bạn có ăn mừng ngày sinh nhật vua không?