back to home dude

Lấy mạng zombie

Lấy mạng zombie

về Lấy mạng zombie

Hãy tiêu diệt tất cả zombie trong trò chơi bắn súng này và cố gắng sống sót thật lâu.